<![CDATA[深圳音乐厅精彩视频订阅]]> http://szyyt.com zh-cn 2018-06-21 12:56:12 http://szyyt.com/Rss/video webmaster@china186.com <![CDATA[2018年9月22日四季——丹尼尔•霍普与苏黎世室内乐团中秋]]> http://szyyt.com/Perform/Video/id/177 2018-06-15 177 <![CDATA[2018年7月5日醇声经典——柏林爱乐十二把大提琴音乐会]]> http://szyyt.com/Perform/Video/id/176 2018-06-15 176 <![CDATA[2018年6月30日爱的致敬——奥登萨默单簧管三重奏音乐会]]> http://szyyt.com/Perform/Video/id/175 2018-06-15 175 <![CDATA[深圳音乐厅形象宣传片]]> http://szyyt.com/Perform/Video/id/133 2016-01-06 133